Kontakt

Apollo Hotel ****

Dulovo nám. 1, 821 08 Bratislava, Slovensko

Poloha hotela

Longitude: 17,1332
Latitude: 48,1498

Kontaktné údaje spoločnosti

MAC-Gastro spol. s.r.o.
Dulovo nám. 1, 821 08 Bratislava

IČO: 31320589
DIČ: 2020516839
IČ DPH: SK 2020516839

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu BA I, Oddiel Sro, Vložka č. 2524/B

Bankové spojenie
VUB, a.s.
Mlynske nivy 1,
829 90 Bratislava
BIC CODE: SUBASKBX
IBAN: SK76 0200 0000 0015 0044 1042