Parkovanie

Základné informácie a organizácia

Vstup na hotelové parkovisko sa nachádza z Páričkovej ulice. Pri vstupe stlačíte tlačidlo, automat Vám vydá lístok a rampa sa otvorí. V prípade, že parkovací automat nereaguje, skúste zacúvať a prísť k rampe znovu. Pravdepodobne Vás nezachytil senzor.

Kapacita hotelového parkoviska je 65 parkovacích miest. Nie je povolené parkovať alebo stáť na prechode pre chodcov, ani na iných miestach vyznačených bielymi pruhmi. Príjazdová cesta je jednosmerná ( východ z hotelového parkoviska sa nachádza na Kvačalovej ul. ).

Voľný prejazd nie je povolený. V prípade, ak ste priviezli alebo prišli vyzdvihnúť hotelových zákazníkov, lístok Vám do 15 min. zdarma odblokujú na recepcii.

Cena a platba

Hotelové parkovisko je spoplatnené sumou 2,- € / hodina. Platbu je možné zrealizovať v parkovacom automate v hotelovej lobby, prípadne priamo na recepcii. Individuálni návštevníci hotelovej reštaurácie a lobby baru majú zdarma 90 minút, po prekročení časového limitu je potrebné zaplatiť rozdieľ na recepcii.

Pre ubytovaných hotelových hostí je parkovanie spoplatnené zvýhodnenou paušálnou sumou 12,- € auto/noc ( lístok je platný do času check-outu, teda 11:00 ). Parkovací lístok si prosím aktivujte na recepcii, po aktivácií s ním môžete až do uplynutia časového limitu kedykoľvek opustiť parkovací priestor a uskutočniť návrat. Platba prebieha na recepcii.

V prípade, že ste učastníkom konferencie, oslavy, svadby alebo inej udalosti v hotelových priestoroch, informujte sa prosím o možnostiach parkovania u organizátora podujatia.